Taideyliopiston Talvimusikaali ry

Kuvia Talvimusikaaleista Toivoo painaa tonnin, 2020 (ohjaus Sanna Paula Mäkelä, sävellys Touko Niemi) ja Ihmemaa, 2018 (ohjaus Michael Panula-Otto, sävellys Johannes Haahti).


Hallitus

Taideyliopiston Talvimusikaali ry:tä pyörittää yhdistyksen hallitus, joka toimii musikaalihankkeen taustalla. Lumen tajun tuotannossa ovat aktiivisesti mukana Sibelus-Akatemian opiskelijat Johannes Haahti (hallituksen puheenjohtaja), sekä Thilia Tamminen (rahastonhoitaja).

Mikä on Taideyliopiston Talvimusikaali ry?

Taideyliopiston Talvimusikaali* sai alkunsa vuonna 2012 Siban Syysrevyyn nimellä Sibelius-Akatemiassa opiskelevan musiikkikasvattajan palavasta hajusta tehdä musiikkiteatteria. Nimi vaihtui Talvimusikaaliksi projektin kasvaessa ja esitysten siirtyessä alkuvuoteen.

Vuonna 2018 projekti sai taustalleen oman yhdistyksen, Taideyliopiston Talvimuskaali ry:n. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia mahdollistajana ja taustavaikuttajana. Tavoitteena on tarjota taideopiskelijoille mahdollisuuksia laajentaa omaa taiteellista toimijuuttaan ja ammattitaitoaan, sekä turvata ja vakiinnuttaa musikaaliprojektin asema osaksi yliopiston opiskelijatoimintaa.

Musikaali taiteenlajina pitää jo itsessään sisällään eri taidemuotoja niin monipuolisesti, että siihen pohjautuvat taideprojektit toimivat merkittävän hyvinä sillanrakentajina taideopiskelijoiden ja taiteentekijöiden välillä. Nimestään huolimatta Talvimusikaalia voivat olla tekemässä myös muut kuin Taideyliopiston opiskelijat - yhteistyötä mm. koko pääkaupunkiseudun taideopiskelijoiden ja freelancereiden kanssa on tehty jo monena vuonna. Talvimusikaali pyrkii monipuolistamaan ja uudistamaan kulttuurikenttää tarjoamalla tuoreen näkökulman musikaaliin taidemuotona.

Vuonna 2020 Talvimusikaali tehtiin ensi kertaa ammattijohtoisesti. Siitä tuli suuri menestys ja Sanna Paula Mäkelän ohjaamaa "Toivo painaa tonnin" -musikaalia esitettiin keskellä korona-aikaa täysille katsomoille.

Tästä kokemuksesta rohkaistuneena Mäkelä jatkaa ohjaajana myös Lumen tajussa ja yhdistys on ottanut suuren harppauksen ryhtyessään varsin mittavaan kansainväliseen yhteistyöhön;

LUMEN TAJU on kaikkien aikojen kunnianhimoisin Talvimusikaali!


*Talvimusikaalit eivät kuulu Taideyliopiston opetusohjelmiin, vaan ne ovat puhtaasti omaehtoista toimintaa. 


Taideyliopiston Talvimusikaalin Facebook-sivu:

https://www.facebook.com/talvimusikaali/

"Toivo painaa tonnin" -musikaalin traileri (sävellys: Toko Niemi, ohjaus: Sanna Paula Mäkelä).